Á Bạn Bè Cô Ta Mèo Chết Tiệt Khó Khuôn Mặt ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Á Bạn Bè Cô Ta Mèo Chết Tiệt Khó Khuôn Mặt ..., Coi bộ đánh máy giỏi dữ, kiểu này anh phải tuyển bà xã vào công ty làm thư ký mới được.