Hai xúc người tóc vàng và một nóng xấu trai đen KẸP

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc người tóc vàng và một nóng xấu trai đen KẸP, Người là Hồ Điệp tiên ông và Hồ Điệp tiên cô? Chúc Anh Đài trố mắt hỏi… Đúng vậy… Đa tạ hai vị đại tiên đã ra tay cứu giúp Nàng vội kéo Lương Sơn Bá quỳ xuống cúi tạ….