Sarah cầu xin cho tình ái

तस्वीर का शीर्षक ,

Sarah cầu xin cho tình ái, Nàng có thể nhìn thấy những lưỡi đao kiếm sắc bén rơi xuống theo thứ tự trước sau rõ ràng.