Tay vinh quang

chú thích hình ảnh,

Tay vinh quang, Rồi tôi lại nhấc chân dì lên, đặt gót chân dì trên đùi tôi, thành thế co chân.