Trẻ Con Les Của Chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ Con Les Của Chơi, Cơ thể này xuất hiện làm Ma Quân giật mình, bởi hình dáng cơ thể này giống hệt Lạc Long Quân Sùng Lãm.