Vắt sữa II.

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa II., Dù chỉ một chút cũng đủ làm trái tim nàng nhảy loạn lên, hai gò má nóng ran như có lửa.