Đi nào cô gái là áo ngực

chú thích hình ảnh,

Đi nào cô gái là áo ngực, Nàng như một u linh đòi mạng nương theo cơn mưa dày đặc mà lao thẳng tới mười tên Trúc cơ trước mặt… Đám tu chân giả biến sắc sợ hãi, chạy tản ra khắp nơi….