Châu âu quân sự, cưng đôi xuyên

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu quân sự, cưng đôi xuyên, Sùng Hạo nghĩ đến mẹ mình, người đang liều mình bảo vệ di sản mà người cha quá cố của hắn để lại.