Lesbos Cố Lên Tới Đỉnh Qua Chim Ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lesbos Cố Lên Tới Đỉnh Qua Chim Ăn, Mây đen cuồn cuộn kéo đến che lấp cả bầu trời, tiếng sấm chớp đùng đùng vang động khắp nơi.