Sang trọng, teen tóc vàng chim ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Sang trọng, teen tóc vàng chim ăn, Hỏi vậy thôi chứ anh biết có đời nào em chịu buông đám học trò phiền phức của em đâu.