Khá là người tóc vàng và say tóc nâu cho cái đầu trong bữa tiệc tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Khá là người tóc vàng và say tóc nâu cho cái đầu trong bữa tiệc tuyệt vời, Long Chúc Lôi thét: Mụ nội! Mày có bao giờ đọc báo đâu? Báo gì? Báo đời thì có?.