Trần Lớn C. 15

chú thích hình ảnh,

Trần Lớn C. 15, Chưa bao giờ mà Thảo Vy phấn khích tự tâng bốc mình như thế, bởi cô nghĩ rằng lúc nữa đây sẽ cũng chồng mình ân ái mưa gió bão bùng, nên cô mới có hành động như vậy.