Thằng đuôi giờ Bóng đá mẹ chơi bịt mặt tại quán bar

chú thích hình ảnh,

Thằng đuôi giờ Bóng đá mẹ chơi bịt mặt tại quán bar, Lão già nhếch mép cười một cách dâm dê rồi nhón tay giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn trên người Phương Dung quăng xuống đất.