18 tuổi sinh chọc đồ

chú thích hình ảnh,

18 tuổi sinh chọc đồ, Để ẩn thân trong quá trình tìm kiếm, Tề Thiên Ma Tôn buộc phải để cho Ma Quân đánh mình trọng thương, chỉ còn lại một mảnh linh hồn.