Đồ Lông #03 Phoenix Marie Mẹ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ Lông #03 Phoenix Marie Mẹ ..., Hắn chỉ là con giun con dế khi đối diện Xà Thần khổng lồ, tựa như một hơi thở của nó cũng đủ khiến hắn tan xác, không có một tia hy vọng đối đầu.