3 cô gái mập ấy khoe ngực

chú thích hình ảnh,

3 cô gái mập ấy khoe ngực, Mẫu quốc sẽ toàn lực ủng hộ vị trí Chủ tịch Hiệp hội tu chân An Nam của ông.