Đen, 2 Cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen, 2 Cô Gái, Sự thật là hắn căm thù bốn gã anh họ kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện chúng có thể tu luyện, mà vì một lý do khác….