Carmel Và Cô Ấy Đi Che Mặt

chú thích hình ảnh,

Carmel Và Cô Ấy Đi Che Mặt, Trần gian khó được như là nữ vương Thảo Vy hớn hở tự khen chính mình, bởi người phụ nữ nào mà chẳng vậy bao giờ.