Leeloo, pháp những người trong nhóm ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Leeloo, pháp những người trong nhóm ba, Thân cặc bóng nhẫy nhiễu giọt xuống ga giường còn ở đầu khấc thì phọt phọt ngắt quãng mấy lượt nữa lên bộ lông đã bê bết nhớt khí.