Thô và Thô - Quân Ngựa Rẻ, Phần 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Thô và Thô - Quân Ngựa Rẻ, Phần 1, Cả hai ba con lúc này đều cười lớn, bữa cơm giữa hai người lúc này tràn ngập sự ấm áp của gia đình.