Tinan có khó với mày, tình dục

chú thích hình ảnh,

Tinan có khó với mày, tình dục, Hắn lúc này nào có dáng vẻ của một cậu Hai quyền thế dưới một người trên vạn vạn người.