Ngu Ngốc ... ... Chó Chết!

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngu Ngốc ... ... Chó Chết!, Trời ơi sao còn chưa thể xuất tinh? Dương ấm ức trong từng cú đụ khe khẽ cảm thấy như bị hành hạ thê thảm.