Homemade Ba Lan Vài Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Homemade Ba Lan Vài Chết Tiệt, Giấy xin xuất ngũ của cậu ta đã cất đi, không tin cậu có thể hỏi cấp trên, ta không muốn lãng phí một nhân tài như cậu, nên mới muốn cậu quay lại.