Chó con mập cô gái yêu chết tiệt và nó đang đi trên mặt cô ta ấy-P2

chú thích hình ảnh,

Chó con mập cô gái yêu chết tiệt và nó đang đi trên mặt cô ta ấy-P2, Khánh Phương che miệng, đầu cúi thật thấp không ngăn được nước mắt nhỏ giọt.