Celeste ngôi Sao đang đeo một laxy áo màu hồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Celeste ngôi Sao đang đeo một laxy áo màu hồng, Không liếm sạch cặc cho con hả? Đã nói là hổng có thời gian mà, vô rửa đi.