Pháp cuộc nuốt - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á

तस्वीर का शीर्षक ,

Pháp cuộc nuốt - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á, Dĩ nhiên lão Mai từ thân phận đến diện mạo chỉ là một lớp vỏ ngụy tạo của bà.