Nóng, châu,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, châu,, Để nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này thì mới hoàn toàn đoạn tuyệt hậu họa.