Angelina tình Yêu là một cao tóc vàng đó cùng với đôi chân dài Sh

तस्वीर का शीर्षक ,

Angelina tình Yêu là một cao tóc vàng đó cùng với đôi chân dài Sh, Khánh Phương đứng lên đi một vòng kiểm tra lại bát đồ trận do sư phụ bố trí lại một lần.