Châu á,

chú thích hình ảnh,

Châu á,, Mười hai gã Trúc cơ không ngừng gào thét nhưng không gã nào xông lên, còn không ngừng lùi lại.