Hai nở, da ngăm đen, một đen - CẬN cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai nở, da ngăm đen, một đen - CẬN cảnh, Hắn tóc tai tán loạn, miệng bị bịt kín, cả người run rẩy, tuyệt vọng nhìn Nhật Vy cầm một con dao găm lăm lăm bước tới.