Latexlanguage Ngục Tối

तस्वीर का शीर्षक ,

Latexlanguage Ngục Tối, Nàng ngạc nhiên, lẫn bồi hồi cảm động vì nhận ra thứ vừa cứu sống mình được truyền sang từ cơ thể bất động của Trung.