Rất Nóng tóc vàng cô gái Có Rất thông đít

chú thích hình ảnh,

Rất Nóng tóc vàng cô gái Có Rất thông đít, Dương dù bị linh hồn Thiên Thư khống chế nhưng vẫn còn khả năng nhận thức, hắn có thể nhận thấy Hoài Bão lúc này toát ra một loại khí thế đế vương vô cùng vô tận.