Nóng con chim non với cái đó móng tay nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng con chim non với cái đó móng tay nhau, Nhớ về đêm đầu tiên hai mẹ con đã bú 69 phê không còn gì để nói, Nga nhấc lồn ra khỏi miệng Dương thều thào trong hơi thở đứt quãng.