Cặp đùa giỡn với rung

तस्वीर का शीर्षक ,

Cặp đùa giỡn với rung, Hơn nữa việc phải thế chấp 45% cổ phần tập đoàn trong hợp đồng cũng là điều khiến bà trăn trở rất nhiều.