Chú Ben chú Ben ăn teen lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Chú Ben chú Ben ăn teen lả, Trước cái bóng quỷ hướng đến, Dương vẫn đứng thản nhiên, Linh Quang Thần Cơ dạng nỏ xuất hiện lơ lửng bên cạnh hắn và tự động nhắm bắn vào cái bóng quỷ.