Trẻ con màu Đen và có năng khiếu-Cảnh-1

chú thích hình ảnh,

Trẻ con màu Đen và có năng khiếu-Cảnh-1, Không lẽ mẹ đã đổi màu khác, sợ con tức giận nên cứ bẽn lẽn giấu giếm? Trời ơi lấy cái giỏ ra giùm đi mà….