Hói gà của tôi

chú thích hình ảnh,

Hói gà của tôi, Ông Lộc vừa kêu lên một tiếng cầu cứu thì từ trên trời đã xuất hiện một bóng người cao lớn từ trên máy bay nhảy xuống.