Phụ Nữ Tóc đen Có Hút thuốc Và, trên mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Phụ Nữ Tóc đen Có Hút thuốc Và, trên mặt, Đám phụ nữ làng Vọng Phu chỉ cần cử ra năm người đại diện hướng dẫn an táng và làm việc với đại diện chính quyền địa phương báo tử cho từng người đã chết.