Chân bà chủ smashes thằng

chú thích hình ảnh,

Chân bà chủ smashes thằng, Nhưng nhìn Khánh Phương khoác cánh tay Hoài Nam không ai nghĩ khí chất của hai người tại đây thua kém bất kỳ ai… À, dĩ nhiên.