Đồ Con Điếm Tóc Vàng Đi Yểm Trợ. -- trên Hành quân 31

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ Con Điếm Tóc Vàng Đi Yểm Trợ. -- trên Hành quân 31, Nàng không dựa vào bất kỳ món vũ khí nào chỉ có hai bàn tay cào cấu như muốn xé nát những kẻ trước mặt.