Cái mông gái giả và ăn ẩm mốc xì

तस्वीर का शीर्षक ,

Cái mông gái giả và ăn ẩm mốc xì, Dường như thấy có lỗi với cô con dâu vẫn đang đợi cơm nên ông Quân miễn cưỡng ngồi xuống bàn mặc dù bụng dạ ông lúc này chả thiết tha gì tới chuyện ăn uống.