Lớn dễ thương,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn dễ thương,, Nhưng cũng gần như ngay tức thì cảm xúc đó bị xua đi bởi những nỗi niềm mà ông đang mang nặng trĩu trong lòng.