Quân Đội Dương Vật Cảnh Sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Dương Vật Cảnh Sát, Máu bắn ra như mưa làm cho không khí cũng ngột ngạt nóng bức như bên trong một lò lửa.