Tình câu lạc bộ bữa tiệc

chú thích hình ảnh,

Tình câu lạc bộ bữa tiệc, Chiếc xe Mẹc biển tứ quý đang giảm dần tốc độ đi chậm lại kia chẳng phải là của ông Quân, bố chồng cô sao.