Tanner Mayes là một lâu tóc con ngăm đen ấy teen ai!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tanner Mayes là một lâu tóc con ngăm đen ấy teen ai!, Không đợi Thẩm Hạo nói xong, Lý Mỹ Linh liền lên tiếng cắt ngang, sau đó chỉ chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, cười nhạt một tiếng, nói:.