Các bác sĩ và y tá nhau tự 94

chú thích hình ảnh,

Các bác sĩ và y tá nhau tự 94, Sức mạnh linh hồn Sùng Hạo tăng vọt, vượt qua Chúa Tể, sánh ngang với Thần và vẫn tiếp tục tăng lên.