Sophie Dee - yêu lớn c.

chú thích hình ảnh,

Sophie Dee - yêu lớn c., Mặt Lão Quân bỗng trở lên gian manh, lão thì thào vào tai Phương Dung điều gì đó có vẻ rất bí hiểm.