Babe, đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Babe, đồ, Đáp lại tiếng rên la thống thiết kia chỉ là những cú dập không thương tiếc tống con cặc to tổ trảng vào cuống lồn đang khóc lóc của Phương Dung.