Hai xúc những người đang len lỏi một phòng ở tầng hầm

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc những người đang len lỏi một phòng ở tầng hầm, Vừa vào nhà ngửi được mùi đồ ăn trong bếp, năm cái dạ dày nhỏ đã kêu réo liên hồi.