Một nô Lệ Cho Hai chàng trai gái robot chiến đấu

तस्वीर का शीर्षक ,

Một nô Lệ Cho Hai chàng trai gái robot chiến đấu, Mồm lão há to thở dốc như con cá mắc cạn trên bờ sắp chết vì thiếu dưỡng khí.